انسان يا حيوان

زمانی که انسان ها حیوان می شوند ....

زمانی که لباس برای زیبایی است. نه پوشش.

زمانی که انسانها از مرگ عزیزان متاسف نمی شوند.

زمانی که انسان جای خدا می نشیند. مگر خدایی هم هست؟

زمانی که زندگی مساوی لذت است.

خدایا به علمای ما مسئولیت*و به اقائم ما علم*و به دینداران ما دین*و به مومنان ما روشنایی*و به روشنفکران ما ایمان* به متعصبین ما فهم*و به فهمیدگان ما تعصب*و به زنان ما شعور*و به مردان ما شرف*و به پیران ما آگاهی*و به جوانان ما اصالت*و به اساتید ما عقیده*و به دانشجویان ما نیز عقیده*و به خفتگان ما بیداری*و به بیداران ما اراده*و به نشستگان ما قیام*و به خاموشان ما فریاد*و به نویسندگان ما تعهد*و به هنرمندان ما صبر*و به شاعران ما شعور*و به محققان ما هدف*و به مبلغان ما حقیقت*و به حسودان ما شفاء*و به خودبینان ما انصاف*و به فحاشان ما ادب*و به فرقه های ما  وحدت*و به مردم ما خودآگاهی*و به همه ی ملت ما همت تصمیم و استعداد فداکاری و شایستگی نجات و عزت ببخش. (دکتر شریعتی)

/ 2 نظر / 15 بازدید
ژوبین

من هنوز تحت تاثير آفتابه شما ( به نقل از مادر بزرگ مرحومم آفتوبه) هستم . من باید بیام استرالیا - اگر از دیدن مناطق توریستی استراليا بگذرم از ديدن آفتابه شما نخواهم گذشت.

بازديد کننده هات دارند زياد می شند بپا غلط املايی نداشته باشی