/ 3 نظر / 24 بازدید
زادمهرمهرآفرین(حسن توکلی رودسری )

بانام خداوند مهرآفرین... بر فردوسی بزرگ ، بی کران درود... به نام نامی مهر ایران بزرگ... با بزرگداشت ( احترام ) فرهنگ والای بی همتای ایران بزرگ پارسی ،درود... *******انگلی دیرپادرمیزبان میهن (واژه بیگانه پرچم ) *********

آرزو

به به سلام می بینم که خیلی حرفه ای هستی!!!! وبلاگ با حالی داری.......خوشمان آمد!!!!

کله کدو

سلام آقا نتایج نظرسنجی رو دیدم،رقابت سختی بین "به تو چه" و "موسوی" شکل گرفته، اگه همینجوری پیش بره "به تو چه" راحت رئیس جمهور میشه! دو نقطه دی