زین گونه ام. زین گونه ام که در غم غربت شکیب نیست.

گر سر کنم شکایت هجران قریب نیست.

جانم بگیر و صحبت جانانه ام بخش. یارا.

کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست. 

 

خواننده: محمد اصفهانی

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
بارون

به فکرت هستیم غصه نخور![چشمک] چند ماه تحمل کن!