سعدی شاعر بزرگ پارسی

Of one Essence is the human race
Thus has Creation put the base
One Limb impacted is sufficient
For all Others to feel the Mace

بنى آدم اعضاء یک پیکرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوى بدرد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار

  

  Sadi (Persian Ancient Poet) 

سعدی شاعر بزرگ پارسی

 

/ 2 نظر / 15 بازدید
بارون

سلام. خوبی؟خودت ترجمه کردی؟[سوال] فکر کنم شعر سعدی باشه!![سوال] راستی به بازی دعوت شدی! بیا تو وبلاگم ببین.