چشم زدن

آیا به چشم زدن اعتقاد دارید؟ راستشو بخواید من هیچ وقت اعتقاد نداشتم!
تا حالا شده که یه لباس قشنگ بپوشید اما بخورید زمین؟‌
حتماْ بهتون گفتن که چشمت زدن!‌
خوب این یعنی چی؟
آیا دلیل منطقی یا علمی یا دینی یا چیزی هست؟‌
معلومه که نیست.
من فکر می کنم که کسی که لباس نو می پوشه یک مقداری از حواسش میره رو لباس خودش به خاطر همین. ۱۰۰ درصد تمرکز نمی تونه داشته باشه. بنابراین میخوره زمین.
حالا شما بیاید ۱۰۰ تا تخم مرغ بشکنید تا ببینید کی چشم زده!!!

به همین راحتی!‌  

 

   + علیرضا - ٥:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٢/۱۱